GIỚI THIỆU
QUÀ TẶNG ĐIỆN TỬ
GOT IT

Cùng Quà tặng Got It trải nghiệm hình thức mua sắm độc đáo và tiện ích nhất hiện nay. Quà tặng Got It được sử dụng như tiền mặt và luôn được lưu giữ trong điện thoại của Quý khách. Quý khách có thể sử dụng ngay khi cần tại hơn 1,600 điểm đổi quà thuộc hơn 75 thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng tại: https://www.gotit.vn/how-to-use

Tìm kiếm

Nạp tiền điện thoại

Thương hiệu sắp tới